JOHAN SVENSSON

20 november - 18 december 2010

A SIMPLE TWIST OF FATE är ett pågående teckningsprojekt som startades 1999, och som hittills består av cirka 120 teckningar i tusch. Verkets idé bygger på en sammanblandning av olika personer/figurer/roller som på ett eller annat sätt har funnits med i mitt liv. På så sätt är det ett slags självporträtt. Men det är ingen värdering av att t.ex. bara "de viktigaste" ska vara med, säg mina föräldrar, eller nån viss författare eller konstnär som betytt mycket, utan det blir också uppenbart, tror jag, hur stor del slumpen har med urvalsprocessen att göra (därav titeln, som jag för övrigt har stulit från en dylanlåt). Jag ser verket som en sorts teater, där alla aktörer, hur obetydliga eller betydande de i själva verket är, har samma legitimitet och får samma utrymme. Det blir en sorts subjektiv slumpvandring i tid och rum, men också i olika slags "världar"; tecknade serier, fiktiva personer i tv-serier, blandat med familjebilder, släktingar, kompisar, lärare, etc. Möjligheten till igenkänning är också centralt i verket, precis som möjligheten till missförstånd. Jag tilltalas av tanken att någon okänd kan misstas för en celebritet, och att en celebritet kan förbises och avfärdas som betydelselös.


NÄR VI DÖDA VAKNAR

Video, 6.15 minuter, av Johan Svensson, ljud: Ronnie Sundin

Utgångspunkten för filmen är undanskymda vrår av stadslandskapet, och dess aktörer utgörs av skräp; fimpar, kapsyler och tepåsar, etc. Handlingen utspelar sig en kväll då skräpet vaknar till liv, reser sig upp och går iväg. Mer och mer levande skräp samlas och slutligen försvinner det upp i natthimlen som en väldig insektssvärm. Titeln När vi döda vaknar kommer från Ibsens sista pjäs med samma namn och refererar dels till en syn på konsumtionskulturen som en kultur som är dömd till undergång, men också till att något nytt och oväntat kommer att ta vid därefter, dels refererar den till såväl zombiefilmer som till bibeln, där människorna förutspås att väckas på den yttersta dagen, gå från att vara döda till att åter bli levande och ingå i en ny, oväntad historia, precis som tingen gör i filmen.www.johansvensson.net