GalleriSE

Slaggatan 20, Falun


 • Aktuellt

 • Kommande utställningar

 • Tidigare utställningar

 • Grafikstipendium

 • Om Galleri Se Konst


 • Öppettider:

  Torsdag-fredag 13-17
  Lördag 12-15

  Kontakt

  gallerisekonst[a]gmail.com
  Tel. 0739-302890
  Slaggatan 20, 791 70 Falun

  Facebook Galleri Se Konst på Facebook

  IN ENGLISH

  Erik Kihlbaum

  Resonance Remains

  Erik Kihlbaum bygger via teckningar och objekt upp en fiktiv berättelse om en annalkande katastrof. Hans bilder är baserade på material ur ett digitalt bildarkiv från en nordamerikansk nationalpark. 

  Erik Kihlbaum använder en historia från då, för att berättar något om nu. Han vill berätta om vår samtid: Om jakten på individuell tillfredsställelse och brist på solidaritet och ansvar. Han vill belysa och problematisera de mekanismer som får människor att blunda för problem i samhället. Erik Kihlbaum jobbar med tuschlavering, en teknik som han använder som en metafor för hur samhället och individen är uppbyggd. Under ytan döljer sig flera lager som vart och ett är nödvändigt för att ytan ska uppfattas som den gör. Lagren kan vara byggstenar men också användas för att dölja, täcka över, gömma.

  Erik Kihlbaums bilder har ofta en återblickande karaktär där han till exempel återvänder till platser där mänskliga dramer har utspelat sig men nu återstår ingenting förutom scenografin. Även de bilder som är fyllda av någon form av aktivitet präglas av en känsla av något förflutet. Motiven blir som våra minnesbilder; ofullständiga och drömlika.

  Den narrativa struktur som bildelementen i Erik Kihlbaums konst vilar mot understryker de tomma ytornas möjlighet att fungera som meningsbyggare mellan de gestaltade objekten. Därigenom öppnas en hel värld av kombinationer och betydelser att välja mellan. Även om de sätt som Kihlbaum komponerar sina bilder på skiljer sig åt sinsemellan finns det ändå alltid en gemensam känsla av förlust. Det kan handla om förlust i både bemärkelsen melankoli och sorg. Det som saknas är onämnbart och kanske är det endast hos betraktaren som ett eventuellt svar står att finna.

  www.erikkihlbaum.com